MAYA GELLER

הבטום זרהום

יש שיגעון

בתחנה מרכזית באר – שבע

של אנשים שהולכים מצד לצד

ומאבדים ארנקים

קוראים בשם שלהם

קורין חיון

 

ואחד הספסלים פה

השתתף בלינץ׳ לא מזמן

הלכתי ביניהם

מקווה שזה שאבחר הוא לא זה ש

כולם המשיכו מאז

מחפשים ארנקים

מעניין אם מי שיושב על זה ש

זוכר

Tell me something I don't know