MAYA GELLER

46

עצרו הכל

יש ארנבת בתחנת הרכבת

אני מבקשת מאמא דועא להתקרב

היא מהססת

ואז מחייכת

אני מצלמת

רכבת עוברת

 

בערב אמא דועא ושאם הארנבת שרות בערבית לתוך הטלפון

אני מתנצלת

על היופי

שלא מבינה

אבל מרגישה

 

עצרו הכל

אפשר לדבר

בלי מילים

על ארנבת בתחנת הרכבת

 

Tell me something I don't know